pomagamy bezdomnym zwierzętom

1 procent podatku

1 procent podatku

Fundacja działa na terenie Lublina i okolic.Nasz priorytet to walka z bezdomnością wolnobytujących kotów i bezpańskich psów.
Sterylizujemy, leczymy, szukamy nowych domów.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w pomoc zwierzętom znajdującym się pod opieką Fundacji, ponieważ nie otrzymujemy żadnych dotacji, ani wsparcia finansowego od miasta. Posiadamy status Organizacji pożytku publicznego- zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji Felis- wsparcie naszych sympatyków umożliwia nam dalsze funkcjonowanie.

0000228933
060009307
2010 roku

Jak przekazać 1% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji : 0000228933
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli sam złoży zeznanie podatkowe we wskazanym terminie.

Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 128, 130 – PIT-28, poz. 307, 309 – PIT-36, poz. 107, 109 – PIT-36L, poz. 126, 128 – PIT-37, poz. 60, 62 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Potrzebne informacje:
  • Przekaż nam 1% za 2016
Pilne Przekaż nam 1% za 2016
Akcja informacyjna: 1% podatku za 2016