pomagamy bezdomnym zwierzętom

Darowizny/konto

Fundacja  ma swoje konto w banku PeKaO SA

82 1240 2496 1111 0010 0568 3416

Dzięki serwisowi siepomaga.pl , który korzysta z systemu dotpay.com, można  przekazac nam  darowiznę  online. Wystarczy kliknąć: www.siepomaga.pl/f/felis   i zalogować się do swojego banku przez wybrany system płatności.  Banner witryny siepomaga.pl – na dole naszej strony

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego i można przekazac nam 1% podatku w rozliczeniu rocznym. Wystarczy wpisać w PIT nasz nr KRS : 0000228933.

Dziękujemy!!!

Każda forma wsparcia naszego działania będzie przyjęta z wdzięcznością. Potrzebujemy nie tylko pomocy finansowej, ale także wsparcia w formie darowizny materiałów budowlanych, środków czystości, karmy i akcesoriów dla zwierzat, opieki weterynaryjnej i leków, transportu, reklamy i PR, tłumaczeń na języki obce, wolontariatu przy akcjach zbiórek pieniężnych.

Czekamy tez na Państwa propozycje pomocy.

Jeśli masz pomysł jak możesz i chcesz pomóc – napisz


WAŻNE: DAROWIZNY PRZEKAZANE FUNDACJI FELIS MOŻNA ODLICZYĆ OD PODATKU.

Podatnik ma prawo odliczyć kwotę darowizn przekazywanych na cele pożytku publicznego. Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A) nie ma możliwości odliczyć darowizny. Pozostali podatnicy mogą dokonywać darowizn i odliczać je od dochodu.

Maksymalna odliczana w PIT darowizna może wynieść 6% dochodu rocznego.

Darowizna a 1% na OPP

Są to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6% można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie.

Wymagane dokumenty

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT-O. Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia oraz
  • dane organizacji, w szczególności nazwa i adres.

Podatnik darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Innymi słowy nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Należy zachować dowód wpłaty- nie jest konieczne załączanie go do PIT.

W przypadku darowizny innej niż pieniężna przekazanie darowizny potwierdza się dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (np. pisemna lub notarialna umowa darowizny). Należy również posiadać oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Z reguły można tego dokonać na jednym dokumencie – w którym wskazuje się obdarowanego, rodzaj darowizny i jej wartość oraz umieszcza się podpisy obdarowanego i darczyńcy.

Cel charytatywny

Z racji na przeznaczenia darowizny na wybrany cel, dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona.

Darowizna, którą odliczać można od dochodu, może być przekazana w celu:

  • działalności charytatywnej;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • działalności statutowej organizacji OPP

W którym momencie dokonać darowizny?

Odliczyć można darowizny dokonane w roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia. Np. darowizny dokonane po 1 stycznia 2012 r. nie mogą być rozliczane w deklaracji składanej za 2011 rok, a w PIT za rok 2012.

Pilne Przekaż nam 1% za 2016
Akcja informacyjna: 1% podatku za 2016